Neformalna znanja so bistvenega pomena tako za osebnostno, kot tudi za poklicno rast in razvoj. Organizacije TiPovej, Mepi (Mednarodno priznanje za mlade), Zveza Tabornikov Slovenije, Zavod Nefiks in Študentska organizacija se tega dobro zavedajo, zato so na posvetu, ki je potekal v okviru projekta Nefiks karierne rešitve, stopile skupaj in združile znanja na področju beleženja, prepoznavanja in potrjevanja neformalnih kompetenc. Tako je natal je spletni portal belezi.si.

Spletna stran www.beleži.si je portal, na katerem so predstavljena orodja za beleženje in prepoznavanje znanj, veščin in kompetenc, ki jih mladi pridobijo v neformalnem okolju, s študentskim in prostovoljnim delom ali na različnih usposabljanjih. Različna orodja, ki jih uporabljajo naštete organizacije so sedaj združena na enem mestu. Vas zanima, katera ta orodja so? Preberite si kratko predstavitev.

TiPovej! (Zavod za ustvarjalno družbo) za prepoznavanje znanja in učnih dosežkov uporablja tako imenovane Digitalne učne značke. Digitalne učne značke mladim predlagajo različne naloge, s katerimi lahko zagotovijo, da so obravnavano vsebino ponotranjili.

Mednarodno priznanje za mlade – Mepi uporablja spletni indeks dosežkov (Online record book), ki beleži udejstvovanje, osebni napredek, dosežke in uspehe udeleženca. To meri v okviru treh možnih težavnostnih stopnjah (bron, srebro, zlato) in 4 področjih programa (rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo in pustolovske odprave), ki mlade spodbujajo k aktivnemu in vsestranskemu udejstvovanju in razvoju vsestranske osebnosti.

Zveza tabornikov Slovenije za beleženje neformalno pridobljenega znanja sicer ne uporablja svojega sistema, uporabljajo pa druga orodja in sicer lahko svojim članom izdajo potrdilo o udeležbi na usposabljanjih ali drugih aktivnostih znotraj organizacije. Njihovi člani se takšnih potrdil poslužujejo predvsem za pridobitev štipendije ali ko kakor koli drugače dokazujejo, da imajo izkušnje z vodenjem in upravljanjem projektov.

Študentska organizacija Slovenije uporablja Evidenco delovnih izkušenj (evidenca študentskega dela), ki je z Zakonom o urejanju trga dela vzpostavljena kot informacijski sistem osebnih elektronskih portfolijev znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov.

Pri vzpostavitvi spletne strani beleži.si sodeluje tudi Zavod Voluntariat. Njihovo orodje IM-PROVE pomaga posamezniku prevajati izkušnje v kompetence, ugotavlja katere kompetence so razvili, kar pa posamezniku omogoča načrtovanje osebnostnega razvoja.

In še zadnji, a vendar vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji je eNefiks, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij (delodajalcev, mentorjev) potrjene kompetence. V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev. To pomeni, da lahko v sistemu mladi delodajalcem dovolijo vpogled v njihove kompetence, delodajalci pa lahko izbirajo med mladimi in se z njimi povezujejo.

Že pridno beležiš svoja neformalna znanja? Če ne, potem ti predlagamo da hitro uporabiš katero izmed naštetih orodij. Lahko pa obiščeš portal belezi.si, kjer so vsa orodja zbrana na enem mestu, ter o njih izveš še več.

Viri: