Izraz podjetništvo je med nami že kar nekaj časa, sam izvor pa ima v francoskem in angleškem jeziku. Odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni podjetništvo ni vedno preprosto, saj je izraz večplasten, razlikuje pa se glede na to, ali ga razlagamo v ekonomskem, psihološkem, socialnem ali pa katerem drugem smislu.

Na najbolj način lahko podjetništvo opredelimo kot proces ustvarjanja nečesa novega, pri čemer moramo upoštevati tako možnost nagrade, kot tudi tveganja. Najbolj razširjena razlaga seveda izhaja iz ekonomskega področja in sicer lahko podjetništvo v ekonomskem smislu opišemo kot ustvarjanje vrednosti, ki naj bi bila posledica čim večje razlike med vrednostjo uporabljenih sredstev in vrednostjo izdelkov in storitev. Razlika predstavlja dobiček, ki ima pri podjetništvu veliko vlogo. Tudi če pokukamo v Slovar slovenskega knjižnega jezika vidimo, da je podjetništvo opredeljeno kot ”prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju”. Finančni uspeh oziroma dobiček je torej primaren cilj podjetništva, na poti do tega pa se podjetnik srečuje z različnimi tveganju (finančnimi, kariernimi).

Ni pa nujno, da je podjetništvo povezano z dobičkom. Na primer podjetniki lahko izvajajo neko dejavnost, ker v njej vidijo osebni izziv, cilj posameznikov pa je lahko tudi prispevanje oziroma družbena korist. V tem smislu lahko podjetništvo razlagamo kot zaznavanje potreb ljudi in družbe, prepoznavanje priložnosti in načinov za njihovo zadovoljevanje in uresničevanje. Konec koncev podjetništvo vodijo ljudje, ki si prizadevajo za to, da na trgu ustvarijo nekaj, kar še ne obstaja. S tega koncepta se lahko navežemo tudi na psihološko raven in sicer podjetništvo lahko razlagamo kot miselnost nenehnega izpopolnjevanja, ki pa je lahko neka notranja lastnost prav vsakega posameznika.

Viri: