A vendar ni tako enostavno. Do leta 2013 je veljalo, da lahko študent, ki se odloči za opravljanje samostojne dejavnosti, odpre tako imenovani študentski s.p.. Študentski s.p. je bil za študente zelo ugoden, saj so bili mesečni prispevki nekoliko nižji od navadnega s.p.. Podobno kakor popoldanski s.p. je bil tudi študentski s.p zgolj pogovorni izraz, brez podlage v zakonih in pravilnikih.

Študentski s.p. danes

V začetku leta 2013 je bil študentski s.p. in popoldanski s.p. za študente ukinjen. Danes lahko študent z željo po opravljanju samostojne dejavnosti odpre le polni s.p. s polnimi prispevki. Enako kot za vse ostale torej velja, da ima študent-podjetnik dolžnost plačevanja prispevkov v celoti. Z ukinitvijo študentskega s.p. je le-ta postal pravno formalno enak navadnemu s.p.. Veljajo vse enake pravice in dolžnosti, podobna je tudi davčna obravnava. Prav tako je enaka njegova ustanovitev, o kateri si lahko več preberete v enem izmed preteklih člankov.

Kakšne so posledice odprtja s.p.

Poleg polnega plačevanja prispevkov študent pri odprtju s.p izgubi tudi nekatere bonitete vezane na status študenta. Študent izgubi pravico do bivanja v študentskem domu, subvencionirane prehrane in opravljanja študentskega dela. Prav tako izgubi pravico do uveljavljanja državne štipendije, ter morebitno družinsko pokojnino. Pomembna posledica je tudi ta, da starši le tega ne morejo več uveljavljati kot vzdrževalnega družinskega člana.

Kljub temu pa študent ob odprtju s.p. ja ohrani pravico do študija – rednega ali izrednega. Študent torej ohrani status študenta, vendar izgubi nekatere bonitete, ki je status nudi.

Prednosti odprtja s.p. v času študija

Posledice odprtja lastnega s.p. v času študija niso samo slabe. Študent podjetnik vplačuje prispevke v pokojninsko blagajno kar pomeni, da mu teče delovna doba in je pri tem polno zavarovan. Z novim podjetniškim statusom se lahko prijavlja na razne podjetniške razpise in subvencije, legalno lahko svojo dejavnost oglašuje, zaposluje nove ljudi in uveljavlja stroške iz poslovanja.

Pred odprtjem lastnega s.p je torej smiselno dobro pretehtati vse prednosti in slabosti. Pa vendar ob dovolj veliki želji ta odločitev ni tako težka. Potrebuješ le pogum in nekaj pomoči s strani Zavoda Nefiks. Spremljajte naše objave in se udeleži različnih delavnic, ki ti bodo v pomoč na tvoji podjetniški poti. Srečno!

Viri: